Mobilus Barus Logo

Mobilus Barus er efterhånden ved at være en aldrene forening. Det betyder naturligvis ikke at foreningen er gået i stå. Der bliver afholdt fester med jævne mellemrum, hvor deltagerne konkurrerer i mere eller mindre seriøse konkurrencer. Det er ved at være en fast tradition, at hvis der skal optages et nyt medlem i foreningen, skal dette eventuelt nye medlem udføre en på forhånd kendt rituel handling, nemlig at afsynge nedenstående sang. Denne optagelsessang er gengivet i sin fulde ordlyd, således at der ikke er nogen undskyldning for ikke at kunne afsynge den hvis turen endag skulle komme til dig. Hvis personen bliver godkendt i af afsynge sangen vil der blive uddelt et diplom, således at enhver kan se at man har gjort en ekstra indsats i øllets tjeneste. Det er blevet en tradition i foreningen at der afholdes julefrokost, uden for de normale terminer. Sædvaneligvis er arrangementet i Marts måned og der er naturligvis nissehuetvang, både til og fra festen.


Optagelsesprøve Til Mobilus Barus

Afsynges stående på et ben.

... SÆT S FORAN HVERT ORD!

Mel.: I en kælder sort som kul...

1.

elskabsvenner, oleklart,

tadig mukkest ynger.

tærke temmer ikkert nart

angens trofer lynger.

yng om olsort, yng om tær,

yng opran, yng olo kær,

yng om agnets kjalde,

å kal temmer kralde.

2.

elskabsvenner amlet tå,

tedets tolte ønner

tadig ine "kæve lå"

ynger, veder, tønner.

pisebordet magfuldt tår

tore napsglas øde pår,

mil om olen kinner,

orte kyer vinder.

3.

enere å kaffes "kænk"

- omme veder varligt -

øde må amt tore tænk,

om ig ømmer narlig.

"lavecognac", tjerne-prit,

iger omme mager kidt.

odavand, ifoner

prøjter, "jusser" kummer.

4.

temningen tår tadig temt,

tundom ulten lider,

trømtorsk tærke auce lemt

ærligt vælget vider.

pis om ultende oldat,

lug ur ennep om alat.

ulefadets ager

elskabsvenner mager.

5.

ommetider elskabsleg,

indet ammentrækker,

olde, vire, lemme lag

nart eks anser vækker.

pis å ure pege-ild,

ynes "triben" ærlig nild,

å kal jældent kade

tråle-tyrtebade.

6.

narlig iger angen lut

topper krigen, krålen.

elskabsvenner end alut,

kænker, ynger krålen:

yngekunsten tolt kal tå,

ene lægter lag kal lå

ving å valedrikken,

kål, å iger kikken.


Vadum d. marts 24, 1997

Kopi af Mobilus Barus Logo

 

Diplom.

 

Dette diplom tilhører : (fulde navn)

 

__________________________________

 

Barloven :

1. Sodavand i baren er ikke tilladt, hverken på, i eller ved.

2. Bartenderen har altid ret.

3. Bartenderen er pr. definition aldrig beruset.

4. Der skal værnes om barens ejendele.

5. Der må ikke findes tomme glas og eller plastickrus på bardisken.

6. Skal man gå under, skal det gøres ordentligt.

7. Det er tilladt at drikke, uden at more sig, bare ikke her !

 

På bestyrelsens vegne - God Druk.

 

------------------------------------------------------------

Formand, Henrik Andersen - Næstformand, Carsten Ottsen

 

Dette diplom er en kopi fra INTERNETTET, og er derfor ugyldigt.